Hulpbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Kan ik ten behoeve van het driewekelijkse taalcafé wellicht koffie en thee ontvangen van Douwe Egberts?

Omschrijving

Mooie Match gemaakt, Bakx&Meijer catering levert koffie en thee aan het taalcafé, waar ze de komende tijd zeker mee voor uit kunnen.

 

 

 

 

 

Met ondersteuning van Welkom in Utrecht organiseert de informele organisatie ‘WelnU’ drie keer per week een taalcafé voor vluchtelingen, waaronder twee keer per week in Restaurant Kantien, die zijn ruimte kosteloos ter beschikking stelt. Bij het Taalcafé helpen Utrechtse vrijwilligers de deelnemende vluchtelingen – beginners en gevorderen – met het leren, oefenen en spreken van Nederlandse taal. Het Taalcafé is een groot succes: gemiddeld komen er zo’n vijftig deelnemers. Misschien komt dat ook omdat de sfeer doorgaans als gezellig en verbindend wordt ervaren: mensen komen er graag. Mede om de huiskamersfeer te benadrukken wordt voor koffie en thee gezorgd. Om dit te kunnen blijven bekostigen zouden we graag een bijdrage ontvangen. En omdat Douwe Egberts in de koffie en thee ‘zit’ zouden we graag van hen een bijdrage in natura ontvangen.

Match informatie

Aanvraagdatum 05-01-2018