Hulpbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Kan ik ten behoeve van het driewekelijkse taalcafé wellicht koffie en thee ontvangen van Douwe Egberts?

Omschrijving

Met ondersteuning van Welkom in Utrecht organiseert de informele organisatie ‘WelnU’ drie keer per week een taalcafé voor vluchtelingen, waaronder twee keer per week in Restaurant Kantien, die zijn ruimte kosteloos ter beschikking stelt. Bij het Taalcafé helpen Utrechtse vrijwilligers de deelnemende vluchtelingen – beginners en gevorderen – met het leren, oefenen en spreken van Nederlandse taal. Het Taalcafé is een groot succes: gemiddeld komen er zo’n vijftig deelnemers. Misschien komt dat ook omdat de sfeer doorgaans als gezellig en verbindend wordt ervaren: mensen komen er graag. Mede om de huiskamersfeer te benadrukken wordt voor koffie en thee gezorgd. Om dit te kunnen blijven bekostigen zouden we graag een bijdrage ontvangen. En omdat Douwe Egberts in de koffie en thee ‘zit’ zouden we graag van hen een bijdrage in natura ontvangen.

Match informatie

Aanvraagdatum 05-01-2018

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Welkom in Utrecht
Missie van de organisatie Onze missie is om vluchtelingen zo snel en zo goed mogelijk deel te laten uitmaken van de Nederlandse samenleving (ook al is dat tijdelijk) waarbij gebruik wordt gemaakt van de potentie en betrokkenheid van inwoners (en organisaties) uit diezelfde samenleving, en van de capaciteiten van de vluchtelingen zelf.Wij brengen vluchtelingen in contact met mensen uit de regio Utrecht die hen op hun eigen wijze stimuleren positief deel te nemen aan de samenleving. Zij doen dit door diverse activiteiten door, voor en/of met vluchtelingen aan te bieden in de breedste zin van het woord. Daaronder vallen naast activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld taal, sport en cultuur, ook het samen ondernemen vanactiviteiten zoals koken, wandelen, eten, discussiëren en klussen. Het betreft laagdrempelige mogelijkheden om kennis te maken met diverse onderdelen van de Nederlandse samenleving.
Voornaam Katinka
Achternaam Jesse
Straat + huisnummer p/a Bilderdijkstraat 26
Postcode Utrecht
Plaats 3532 VG
Telefoonnummer 0641204145
Telefoonnummer
E-mailadres katinka@welkominutrecht.NU
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Kan ik ten behoeve van het driewekelijkse taalcafé wellicht koffie en thee ontvangen van Douwe Egberts?
Uw vraag Met ondersteuning van Welkom in Utrecht organiseert de informele organisatie 'WelnU' drie keer per week een taalcafé voor vluchtelingen, waaronder twee keer per week in Restaurant Kantien, die zijn ruimte kosteloos ter beschikking stelt. Bij het Taalcafé helpen Utrechtse vrijwilligers de deelnemende vluchtelingen - beginners en gevorderen - met het leren, oefenen en spreken van Nederlandse taal. Het Taalcafé is een groot succes: gemiddeld komen er zo'n vijftig deelnemers. Misschien komt dat ook omdat de sfeer doorgaans als gezellig en verbindend wordt ervaren: mensen komen er graag. Mede om de huiskamersfeer te benadrukken wordt voor koffie en thee gezorgd. Om dit te kunnen blijven bekostigen zouden we graag een bijdrage ontvangen. En omdat Douwe Egberts in de koffie en thee 'zit' zouden we graag van hen een bijdrage in natura ontvangen.
Doel van uw vraag Dat de verbindende sfeer die in het Taalcafé heerst kan blijven bestaan.
Doelgroep De doelgroep zijn zowel de vrijwilligers als de deelnemers aan het Taalcafé.
Heeft u zelf iets aan te bieden? In retour zouden wij, desgewenst, foto's kunnen sturen van het Taalcafé.
Andere betrokken organisaties -
Overige opmerkingen -
Captcha