Klussenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

gezocht vrijwilligersplekken voor asielzoekers

Omschrijving

Asielzoekers aan de slag

Voor het project ‘Aan de slag’ is de Vrijwilligerscentrale Utrecht op zoek naar vrijwilligersplekken. Dit project is gericht op asielzoekers in Utrecht diegezocht vrijwi gewoon lekker bezig willen zijn. Ze wonen in een centrum waar weinig te doen is, en dat heeft effect op hun welzijn.

Daarom bemiddelt de Vrijwilligerscentrale Utrecht in samenwerking met het AZC (asielzoekerscentrum) en Pharos asielzoekers naar bepaalde klussen en activiteiten binnen het vrijwilligerswerk. Dit gaat in groepjes van 2 tot 8 deelnemers. Ze worden hierbij begeleid door een door ons getrainde vrijwilliger.

U kunt als organisatie een keer een klus aanbieden maar ook mensen betrekken bij activiteiten die regelmatig worden georganiseerd.

Omdat onze doelgroep niet zo goed Nederlands spreekt (wel bijv. Engels, Koerdisch, Frans, Somalisch, Arabisch of Farsi), zullen niet alle taken geschikt zijn. Waar we wel aan denken is bijvoorbeeld groenonderhoud, herstelwerk, technische klusjes, beheer van ruimtes, koken, wandelmaatjes, koffie schenken en het voorbereiden/klaarzetten van en meehelpen bij activiteiten.

Meer info over het project kun je vinden via deze link: http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds/153064/

Graag hoor ik van u of u ervoor openstaat om vrijwilligersplekken te bieden voor deze doelgroep.

Als u interesse heeft, maak ik graag een afspraak met u om de aanpak verder toe te lichten en hopelijk tot praktische afspraken te komen.

Alvast hartelijk dank,

Met vriendelijke groet,

Jes Kleijnen

Vrijwilligerscentrale Utrecht

 

adviseur vrijwillige inzet

06 – 22647634

jes@vcutrecht.nl

 

 

 

Match informatie

Aanvraagdatum 07-10-2015