Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

graag 3 laptops voor een nieuwe locatie

Omschrijving

Buren helpen buren is erg afhankelijk van computers. De mensen die komen zijn vaak digibeet of hebben geen toegang tot een computer. aangezien alle instanties hun zaken tegenwoordig digitaal regelen kunnen we eigenlijk niet zonder

Match informatie

Aanvraagdatum 15-02-2018
AanvragerBuren Helpen Buren in Overvecht

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Buren Helpen Buren in Overvecht
Missie van de organisatie Buren helpen buren bestaat uit een aantal actieve overvechtse buurtbewoners die in een tweetal spreekuren andere Overvechters helpt met licht administratieve vragen. Dit alles vindt plaats in buurthuis de Boog
Voornaam Mark
Achternaam Verhoef
Straat + huisnummer Cayennedreef 5
Postcode Utrecht
Plaats 3563 sb
Telefoonnummer 0640815407
Telefoonnummer
E-mailadres mark@springplankcoaching.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag graag 3 laptops voor een nieuwe locatie
Uw vraag Buren helpen buren is erg afhankelijk van computers. De mensen die komen zijn vaak digibeet of hebben geen toegang tot een computer. aangezien alle instanties hun zaken tegenwoordig digitaal regelen kunnen we eigenlijk niet zonder
Doel van uw vraag Dat de buren op de nieuwe locatie (Gloriantdreef) goede hulp kunnen bieden aan andere buren.
Doelgroep Overvechters met administratieve vragen, zoals aanvraag digid of upas, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, sollicitaties enz
Heeft u zelf iets aan te bieden? Uiteraard kunnen wij hulp bieden aan mensen.
Andere betrokken organisaties Nee
Overige opmerkingen Telefonisch hebben we gesproken over een vaste computer. in principe zijn we hier ook in geinteresseerd.
Captcha