Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Ondersteuning in financiële zin (fondswerving) en praktische zin (netwerk Utrechtse Uitdaging)

Omschrijving

Ondersteuning in financiële zin zodat wij ons programma kunnen promoten/uitrollen in en over Utrecht en onze professionals zoveel matches kunnen realiseren. Ondersteuning in praktische zin zodat we via het netwerk zoveel mogelijk vrijwilligers kunnen werven die een match met een little willen aangaan.

Match informatie

Aanvraagdatum 16-11-2017
AanvragerBig Brothers Big Sisters Utrecht

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Big Brothers Big Sisters Utrecht
Missie van de organisatie Het matchen van kansarme kinderen en jongeren (6-18 jaar) uit minimagezinnen aan getrainde vrijwilligers om zo de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en hun horizon te verbreden. Ze ondernemen samen minimaal 1 uur per week gedurende minimaal een jaar leuke activiteiten. Het doel is de kinderen hun eigen talenten en kwaliteiten te leren kennen en zo hun toekomstperspectief te versterken. De effecten en resultaten worden bijgehouden in een volgsysteem. Ons mentorprogramma is een beproefd concept en internationaal een succes. Evidence based resultaten zijn onder meer: betere schoolresultaten, betere sociale vaardigheden, minder uitval, minder verslavingsgedrag en minder criminaliteit en op termijn betere arbeidskansen.In Amsterdam en Rotterdam loopt het programma ook al jaren.
Voornaam Loes
Achternaam Heebing
Straat + huisnummer Bethlehemweg 31
Postcode Utrecht
Plaats 3513 CV
Telefoonnummer 0620475759
Telefoonnummer
E-mailadres loes@bbbsutrecht.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Ondersteuning in financiële zin (fondswerving) en praktische zin (netwerk Utrechtse Uitdaging)
Uw vraag Ondersteuning in financiële zin zodat wij ons programma kunnen promoten/uitrollen in en over Utrecht en onze professionals zoveel matches kunnen realiseren. Ondersteuning in praktische zin zodat we via het netwerk zoveel mogelijk vrijwilligers kunnen werven die een match met een little willen aangaan.
Doel van uw vraag Zoveel mogelijk matches tussen kansarme littles en betrokken bigs realiseren. Dat staat of valt met de inzet van vrijwilligers. De jeugd in minimagezinnen wordt momenteel niet voldoende ondersteund, is ook de ervaring van welzijnsorganisaties in de wijken. Wij hopen dat gat (mede) te kunnen dichten en een vangnet te vormen onder de doorgaande lijn. We werken zoveel mogelijk samen met collega-organisaties wat betreft verwijzingen, informatie-uitwisseling etc. zodat we gezamenlijk en met vereende krachten de doelgroep kunnen versterken. Die samenwerking willen we optimaliseren. Daarnaast willen we vertrouwen en naamsbekenheid opbouwen.
Doelgroep Onze doelgroepen qua matchen zijn kansarme kinderen en jongeren (6-18 jaar) uit minimagezinnen en betrokken vrijwilligers vanaf 21 jaar. De vrijwilligers worden zorgvuldig gescreend en getraind en begeleidt.
Heeft u zelf iets aan te bieden? Wij bieden een training (3 avonden) aan onze vrijwilligers en presentaties over ons programma op locatie. Onze bigs kunnen vertellen over hun ervaringen.
Andere betrokken organisaties Wij worden momenteel financieel ondersteund door het Evert Zoudenbalch Huis, Wijkbureau Overvecht (Versnellingsgeld) en het Oranjefonds. We werken, qua verwijzing, samen met zoveel mogelijk organisaties in de wijken zoals Brede School Overvecht, jeugdartsen en -verpleegkundigen JGZ, sociale makelorganisaties, buurtteams, interne begeleiders op scholen, U-Centraal, Homestart, Al Amal etc.
Overige opmerkingen
Captcha