Kennisbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Ondersteuning bij schrijven van projectplan StadsjutR

Omschrijving

Op dit moment ben ik nog zoekend in organiseren en zoeken naar te betrekken organisaties. Ik heb al gesprekken gevoerd met de Stadsbrug, de Tussenvoorziening, Stichting Wegwijs, ENIK en ga nog in gesprek met het Leger des Heils. Ook zijn er mensen, zowel ervaringsdeskundigen als bij de doelgroep betrokken mensen, die zich willen inzetten. Eigenlijk is iedereen die ik spreek enthousiast. Nu nog concretiseren en uitvoeren.

Match informatie

Aanvraagdatum 23-02-2016