Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Technische en materiële ondersteuning voor de Rotsoordbrug

Omschrijving

Wij denken dat de bouw er steeds vaker mee te maken zal krijgen: bewoners die opdrachtgevers worden van ingrepen in de fysieke ruimte. De Rotsoordbrug wordt ontwikkeld, ontworpen en zoveel mogelijk zelf gefinancieerd door omwonenden. Zij zagen kansen voor een extra dwarsverbinding, die wijken en daarmee mensen met elkaar verbindt, eerder dan de gemeente. De Rotsoordbrug is daarmee de kans voor bouwers met lef om met zo’n nieuwe samenwerking te oefenen. Voor het bouwen van de brug zijn experts nodig die de initiatiefnemers helpen met de uitwerking van de constructie. Ook zijn er materialen nodig, voornamelijk beton- en staal, en later bouwers of mensen die de bouw begeleiden. Wij hopen de bouw te doen met medewerking van mensen of scholen uit de buurt of uit Utrecht die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Match informatie

Aanvraagdatum 24-08-2017