Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Technische en materiële ondersteuning voor de Rotsoordbrug

Omschrijving

Wij denken dat de bouw er steeds vaker mee te maken zal krijgen: bewoners die opdrachtgevers worden van ingrepen in de fysieke ruimte. De Rotsoordbrug wordt ontwikkeld, ontworpen en zoveel mogelijk zelf gefinancieerd door omwonenden. Zij zagen kansen voor een extra dwarsverbinding, die wijken en daarmee mensen met elkaar verbindt, eerder dan de gemeente. De Rotsoordbrug is daarmee de kans voor bouwers met lef om met zo’n nieuwe samenwerking te oefenen. Voor het bouwen van de brug zijn experts nodig die de initiatiefnemers helpen met de uitwerking van de constructie. Ook zijn er materialen nodig, voornamelijk beton- en staal, en later bouwers of mensen die de bouw begeleiden. Wij hopen de bouw te doen met medewerking van mensen of scholen uit de buurt of uit Utrecht die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Match informatie

Aanvraagdatum 24-08-2017
AanvragerStichting Rotsoordbrug

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Stichting Rotsoordbrug
Missie van de organisatie Bewoners uit Rivierenwijk en Hoograven werken samen aan een wandelbrug die een extra verbinding vormt tussen de wijken in Utrecht-Zuid. Ze brengen het groen van Rotsoord en Tolsteeg naar de versteende Rivierenwijk en brengen de nieuwe bewoners op voormalig industriegebied Rotsoord in contact met de buren aan de overkant. Zo ontstaat een nieuwe wandelroute door Utrecht-Zuid en bovendien een mooie Poort voor Rotsoord!
Voornaam Marit
Achternaam Overbeek
Straat + huisnummer Looplantsoen 37
Postcode Utrecht
Plaats 3523 GT
Telefoonnummer 0624581258
Telefoonnummer
E-mailadres rotsoordbrug@gmail.com
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Technische en materiële ondersteuning voor de Rotsoordbrug
Uw vraag Wij denken dat de bouw er steeds vaker mee te maken zal krijgen: bewoners die opdrachtgevers worden van ingrepen in de fysieke ruimte. De Rotsoordbrug wordt ontwikkeld, ontworpen en zoveel mogelijk zelf gefinancieerd door omwonenden. Zij zagen kansen voor een extra dwarsverbinding, die wijken en daarmee mensen met elkaar verbindt, eerder dan de gemeente. De Rotsoordbrug is daarmee de kans voor bouwers met lef om met zo'n nieuwe samenwerking te oefenen. Voor het bouwen van de brug zijn experts nodig die de initiatiefnemers helpen met de uitwerking van de constructie. Ook zijn er materialen nodig, voornamelijk beton- en staal, en later bouwers of mensen die de bouw begeleiden. Wij hopen de bouw te doen met medewerking van mensen of scholen uit de buurt of uit Utrecht die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Doel van uw vraag In contact te komen met bouw- en ingenieursbedrijven die de initiatiefnemers van de Rotsoordbrug helpen de verbinding te realiseren, ofwel in uren, ofwel met materiaal/materieel/mensen.
Doelgroep Bouwbedrijven, ingenieursbureaus, aanbestedingsspecialisten, etc.
Heeft u zelf iets aan te bieden? Naast veel media-aandacht, die Rotsoordbrug in het verleden heeft bewezen te kunnen aantrekken, is het bewonersinitiatief een goede oefening in de ruimtelijke coalitie van de toekomst: burger-markt-overheid.
Andere betrokken organisaties Gemeente Utrecht, Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Utrechtse Ruimtemakers, Rabobank, Stadsinitiatief Rotsoord, MVO NL, Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij & Arcadis, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Overige opmerkingen
Captcha