Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Twee laptops voor ondersteuning inloopspreekuren

Omschrijving

SchuldHulpMaatje houdt 8x per week inloopspreekuur voor mensen met financiële problemen. Vaak gaat dit om hulp bij invullen van digitale formulieren. Hiervoor zouden we graag 2 laptops tot onze beschikking hebben om deze hulpvragen goed te kunnen ondersteunen.

Match informatie

Aanvraagdatum 24-05-2018