Matchgroep
Vraag / Aanbod
Status: open

Vanuit hoiUtrecht zoeken we ondersteuning bij een aantal juridische en financiële zaken:

Omschrijving

1. Om het auteursrecht van onze hoofdpersonen en hoiUtrecht zelf te beschermen, zoeken we een jurist die verstand heeft van intellectueel eigendom. Wij hebben al wat voorwerk gedaan en we zoeken nu een jurist en/of advocatenkantoor die ons kan bijstaan in het juridisch, doch eenvoudig leesbaar beschrijven van het auteursrecht. Ook hebben we begrepen dat bij eventuele schendingen een advocaat nodig is.

2. Ons doel is altijd geweest om te verzelfstandigen, zowel financieel als juridisch. Dit moment komt steeds dichter bij. We hebben de volgende vragen (voor een notaris of belastingadviseur?):
2a. Advies omtrent de rechtspersoon, waarmee we aanspraak op onze ZZPers willen minimaliseren.
2b. Hebben we een bestuur oid nodig?
2c. En zoja: liefst voeren we eigen bestuur, maar we willen onszelf wel in kunnen huren.
2d. Met een eigen penningmeester en externe boekhouder of mag dat dezelfde persoon zijn? (Omwille van efficiëntie en kosten te beperken liefst één persoon).
2e. Subsidies en fondsen dekken doorgaans geen BTW. Dus zaak is om BTW-plichtig te zijn (zodat we BTW terug kunnen vragen).
2f. We hebben al een notaris gevonden die statuten kan en wil opmaken.

3. Met een groeiend team van vrijwilligers en sociaal ondernemers, merken we dat onderlinge mondelinge of afspraken per email niet langer volstaan. We zoeken iemand die ons kan helpen met een ‘werkovereenkomst’. Hierin staan o.i. iig de werkzaamheden beschreven, wat wel en wat niet vergoed wordt, wat de vergoeding dan is en wanneer we vergoeden. Misschien moet er nog meer in een dergelijke overeenkomst?

4. We zoeken een boekhouder/accountant (die net als wij – om naast commerciële klanten – graag een bijdrage levert aan een sociaal project. Lees: deels vergoed).

Match informatie

Aanvraagdatum 15-04-2018