Pandenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

vergaderlokatie

Omschrijving

Als tegenprestatie voor geleverde diensten van de Utrechtse Uitdaging wil Queridon vergaderruimte of workshopruimte beschikbaar stellen

Match informatie

Aanboddatum 23-10-2017