Buurtwerkkamers, voor en door bewoners van Utrecht

17-10-2019matchgroepVraagOpen
In de buurtwerkkamers bieden én krijgen de mensen die er komen de hulp en ondersteuning die er voor zorgt dat het beter met hen gaat; schulden en armoede nemen af, men vindt werk of gaat een opleiding volgen, de (geestelijke en lichamelijke) gezondheid verbetert, de beheersing van de Nederlandse taal gaat vooruit, de eenzaamheid neemt af en de opvoeding van de kinderen gaat ineens wat makkelijker. Al deze persoonlijke ontwikkelingen en groei zijn van positieve invloed op de hele stad Utrecht als zodanig.

Niet in de laatste plaats daarom zijn wij vanuit de buurtwerkkamers op zoek naar bedrijven en organisaties die moeite hebben met het (volledig en bevredigend) invulling geven aan de Social Return-opgave waaraan zij zich hebben verbonden. De buurtwerkkamers bieden graag de energie, mensen, ondersteuning en locatie die invulling van deze opgave garandeert.

Pin It on Pinterest