Peersupport team in je eigen bedrijf

17-10-2019matchgroepVraagOpen
Power by Peers is een organisatie waarin je kunt meedoen, meewerken en mee-ondernemen vanuit en met je ervaringsdeskundigheid. We hebben activiteiten in Utrecht en de omgeving van Utrecht. Een ander belangrijk onderdeel van Power by Peers is het verzorgen van trainingen van MHFA (Mental Health First Aid). Het is programma gericht op het vergroten van kennis rondom psychische aandoeningen en stigma te verminderen. Het is: Eerste Hulp bij Psychische Aandoeningen.

https://www.youtube.com/watch?v=2vlWyFxpE8Y

Wij zijn op zoek naar organisaties die het experiment met ons aan willen gaan, door het programma in te zetten, om het verzuim binnen de eigen organisatie te verlagen en het bespreekbaar maken Psychische aandoeningen met peersupport van eigen gecertificeerde MHFA-ers.

Pin It on Pinterest