Hulp kleine sportaanbieders bij aanvraag subsidie.

23-07-2020KennisbankVraagOpen
Veel sportieve mensen in Utrecht willen wijkgenoten stimuleren om (meer) te bewegen. Zij realiseren laagdrempelig aanbod voor groepen mensen van gemiddeld 15 personen 1 a 2 keer in de week. In Utrecht is subsidie beschikbaar voor bv materiaalkosten of huur van een locatie. Niet al deze kleine sportaanbieders slagen erin om daarvoor een subsidieaanvraag in te vullen, waardoor mooie initiatieven niet worden gerealiseerd of voorgezet. Hulp van iemand bij het invullen van deze aanvraag kan leiden tot meer laagdrempelig sportaanbod vaak gericht op mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. De verwachting is dat om zo'n 10 aanvragen per jaar gaat. Samen met de sportaanbieder vul je de aanvraag in; waarom en voor wie dit aanbod is, de uitgaven motiveren en een eenvoudige begroting indienen, is meestal voldoende.
Wie of welke organisatie vind het leuk om dit te doen?

Pin It on Pinterest