begeleiding denksessie

Graag wil het bestuur Ladyfit met een aantal betrokken buitenstaanders denk- en ontwerpsessies organiseren over de toekomstbestendigheid van de sportvereniging Ladyfit.

Wij zoeken ondersteuning bij het vormgeven en leiden vanåÊ dezeåÊ denk- en ontwerpsessies.

 

Doel: åÊåÊåÊLadyfit toekomst bestendig maken.

 • een maatschappelijk levendige vereniging.
 • veel ruimte voor vrijwilligers met initiatief
 • Sterk bestuur passend bij de organisatie
 • kwalitatief goed sportaanbod in Utrecht
 • financieel gezond

åÊ

Informatie over de vereniging

 • Het ledental op jaarbasis is al enige jaren stabiel rond de
 • Gemiddeld sporten onze leden 4/5 maanden per jaar; met specifieke kortings- en beloningen acties, probeert Ladyfit vrouwen te ‰Û÷bewegen‰Ûª langer en vaker te sporten.
 • De contributie/bijdrage per lid bedraagtbehalve het lidmaatschap van ‰âÂ15 /jaar, ‰âÂ20 per maand (fitness Ì©n groepslessen).
 • Voor veel vrouwen is het lastig als hun U-Pas benut is nog geld voor sport te reserveren. Helaas heeft de ervaring geleerd dat ook in 2018 de Ramadan periode en in het verlengde daarvan de zomervakantie, tot geringere sportactiviteit
 • Het sport aanbod is op drie vestigingen (KE en Overvecht).
 • Vrouwen met een beperking;åÊ Er sporten een aantal vrouwen met een beperking bij ons. Met name op de ochtenden dat er ‰ÛÒåÊbegeleid door een deskundige docente- oudere vrouwen sporten.

 

De kracht van onze vrouwen sportvereniging:

De verenging wordt gerund door 40 vrijwilligers, een groot en betrokken aantal vrouwen. (Baliemedewerkers, docenten en begeleiders, schoonmaaksters, bestuursleden, activiteiten organisatoren, fondsen wervers.)

Het (nog) actiever betrekken van onze vele vrijwilligers bij de doelen van onze vereniging is een belangrijk thema, waar wij m̩t elkaar aan blijven werken.

åÊ

De kracht van het bestuur.

Het bestuur nu: 4 db leden, van wie er drie boven de 70; de overige, jongere, bestuursleden hebben allemaal een volledige baan en deels ookåÊ een gezin.

De voorzitter (functie vz Ì©n vice vz) zal eind van dit seizoen (mei/juni) afscheid nemen.

Het bestuur is vooral een ‰Û÷hands on‰Ûª bestuur actief met o.a. de dagelijkse gang van zaken op de sportvloer en dat vereist veel inzet van vooral de oudere bestuursleden.

åÊ

FinanciÌÇle situatie

Ladyfit is structureel een arme vereniging, met een ledenbestand dat voor een overgroot deel van u-pas afhankelijk is om aan sporten te kunnen deelnemen.

De inkomsten vanuit de contributies zijn niet kostendekkend.

Door projectsubsidies worden de inkomsten aangevuld. Ieder jaar weer een grote uitdaging.

Scroll naar boven