MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Utrechtse Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 30 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Utrechtse Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Utrechtse Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Utrechtse Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die de Utrechtse Uitdaging dragen.

Inge Voorhout - manager Utrechtse Uitdaging
06-5164 4470 | info@utrechtseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Samen met Co Manager Anouk Brouwer, is Inge Voorhout verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Utrechtse Uitdaging. Naast manager van de Utrechtse Uitdaging is Inge in de rol van coördinator actief voor de overkoepelende organisatie, ‘De Nederlandse Uitdaging’.

“Wil je als maatschappelijk betrokken organisatie samen met ons de Uitdaging aan gaan? Neem dan eens contact op met mij of Anouk!”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Anouk Brouwer
Co Manager

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Annemoon Vervoordeldonk
Communicatie

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Philippa Wadsworth
Communicatie

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Marjan Donker
Administratieve ondersteuning

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit een aantal oude rotten en jonge honden uit het bedrijfsleven, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ‘oude rotten’ zijn seniormedewerkers en directeuren met een groot netwerk. ‘Jonge honden’ zijn jonge directieleden, zelfstandige ondernemers en werknemers die hun netwerk ter beschikking stellen om matches uit te voeren. Deze Matchgroep stimuleert het Utrechtse bedrijfsleven om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroep-overleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

De Matchgroep van de Utrechtse Uitdaging

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Het bestuur van de Utrechtse Uitdaging bestaat uit:

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

  • Femke Scholten, Gemeente Utrecht
  • Judith Deijnen, Vrijwilligers Centrale Utrecht
  • Appie Alferink, ZIMIHC
  • Menno Hornman, Sport Utrecht
  •  Inge Voorhout, Utrechtse Uitdaging
De adviescommissie van de Uitdaging
Scroll naar boven