Samen lunchen om eenzaamheid te doorbreken

Eén op de tien bewoners van Utrecht voelt zich eenzaam en 38% voelt zich sociaal eenzaam wat betekent dat ze geen contact met vrienden, familie of collega’s hebben. Het idee achter de ‘Samen lunchen om eenzaamheid te doorbreken’  is dat eenzaamheid vaak ontstaat doordat mensen zich afgesloten voelen van hun omgeving en geen sociale contacten hebben. Het initiatief is niet alleen gericht op ouderen, maar op iedereen die zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan sociale contacten. De lunches zijn open voor iedereen en er wordt geen selectie gemaakt op basis van leeftijd of andere kenmerken. Door eenzame Utrechters samen te laten lunchen, wordt er een gelegenheid gecreëerd voor hen om met andere mensen in contact te komen en zo hun eenzaamheid te doorbreken.

 

We startten in 2022 met dit initiatief en het bleek een groot succes. De (bedrijfs)restaurants bieden niet alleen een heerlijke lunch, maar ook de kans om in goed gezelschap te genieten van een maaltijd. Samen met vrijwillige inzet van de bedrijven, maatschappelijke partners en vrijwilligers laten we deze groep Utrechters genieten van een gezonde ‘maaltijd met aandacht’ en verbinden wij ze met elkaar op een plek waar ze normaal nooit zouden komen. Een plek waar we ze ook kunnen informeren over andere initiatieven in de wijk en stad. Ons streven is om in iedere wijk in Utrecht een bedrijf te vinden dat hun restaurant beschikbaar stelt voor deze lunch. We hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het verminderen van eenzaamheid onder kwetsbare en eenzame Utrechters en hen te verbinden met elkaar en hun omgeving.

Als u een bedrijf bent dat uw restaurant beschikbaar wilt stellen, neemt u dan gerust contact met ons op. Samen kunnen we een verschil maken voor de kwetsbare en eenzame Utrechters in onze gemeenschap.

De data en locaties voor dit jaar:

  • Ergens in april: Jongerenlunch
  • 3 juni: Seniorenpichnick in Zuilen
  • Ergens in juni: Lunches tegen eenzaamheid -WTC
  • Ergens in november: Social Saturday 
  • Hele jaar: Lunchbuffet in bedrijfsrestaurant aanbieden voor 100 kwetsbare & eenzame oudernen

Opgeven van deelnemers kan via dit formulier.

Interesse van om deel te nemen als bedrijf? Bel of mail ons dan even.

Tel: 0651644470
Email: info@utrechtseuitdaging.nl

Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht, het bedrijfsleven en overige fondsen.

Scroll naar boven