ANBI

ANBI gegevens

NAAM STICHTING UTRECHTSE UITDAGING
RSIN 8544.32.358
CONTACTGEGEVENS Stichting Utrechtse Uitdaging

info@utrechtseuitdaging.nl
www.utrechtseuitdaging.nl

DOELSTELLING Stichting De Utrechtse Uitdaging heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. De stichting tracht haar doel te bereiken door in de gemeente Utrecht structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.
BELEID Zie website: www.utrechtseuitdaging.nl
BESTUUR Bas Pickkers, penningmeester
Marien Ihattaren
Erik Ferweda, voorzitter
Jeroen Duijvestein
Martijn van Boetzelaere
BELONINGSBELEID De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor maximaal 16 uur per week betaald.
VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN Het jaarverslag van 2016 en 2017 kunt u hier inzien.
FINANCIËLE VERANTWOORDING Hier vindt u het financiële jaarverslag van 2016 en 2017.

Pin It on Pinterest

Share This