Seats 4 silence

åÊSeats4silence: werken en ontmoeten in de natuur

voor vitaliteit op de werkvloer en sociaal economische vitaliteit in het landelijk gebied.

Seats4silence is een startend platform en ondernemersnetwerk voor werken en ontmoeten in de natuur. Wij willen mensen binden aan natuur onder werktijd1, omdat we ervan uitgaan dat de natuur bijdraagt aan een vitale en creatieve beroepsbevolking. De pilot is gestart in de regio Utrecht.

Seats4silence verbindt en promoot kleinschalige ondernemers in het buitengebied, die faciliteiten bieden voor ontmoeten en vergaderen. De ondernemers zorgen ook dat het landschap mooi blijft. Het groen is immers hun visitekaartje, dat zorgt dat mensen zich thuis voelen en ontspannen kunnen werken.

Door bijzondere kleinschalige werklocaties te verbinden aan het bedrijfsleven, dragen we bij aan plattelandsvernieuwing met behoud van natuur en landschap.

Op dit moment maken vooral zzp-ers gebruik van deze locaties als flexwerkplek of als plek om te trainen, te coachen of heisessies te begeleiden. Om goed te kunnen functioneren hebben we aansluiting nodig op het bedrijfsleven.

Marktvragen

We willen onderzoeken of er markt is voor een maatschappelijk bewust aanbod voor vitaliteit binnen bedrijven.

•âá Spreekt het idee aan om werknemers de mogelijkheid te bieden om regelmatig te werken in de natuur? En zo ja, voor individueel of juist groepen als heisessies?

•âá Is er behoefte aan vitaliteitsarrangementen, die werknemers begeleiden om zich vitaleren productiever te voelen? Zo ja, welk probleem zo het arrangement moeten oplossen?

•âá Spreekt het aan om met werken aan vitaliteit op de werkvloer ook te werken aan een vitaal buitengebied? Zo ja, is het belangrijk om juist de eigen regio te supporten?

OriÌÇntatiegesprekken via Utrechtse uitdaging?

Ondergetekende zou graag oriÌÇntatiegesprekken voeren over dit onderwerp om een beter beeld te krijgen van de behoeften in de markt. het zou mooi zijn als uit die gesprekken een pilot kan ontstaan van het nieuwe werken buiten.

Eline van de Veen

Seats4silence ism Seats2meet.com

www.seats4silence.com

1 enkele feiten uit de factsheet Natuur en gezondheid van IVN. Onder ‘cognitief functioneren’ staat daar o.a. het volgende:

* Contact met de natuur (visueel en fysiek) heeft met name een gunstige invloed op ‰Û÷hogere‰Ûª cognitieve functies die bijvoorbeeld nodig zijn om te plannen, problemen op te lossen en impulsen te beheersen (Berman, Jonides, & Kaplan, 2008; Bratman, Hamilton, & Daily, 2012). ‰Û¢ Italiaanse studenten presteren beter en sneller op een test na het bekijken van een zes minuten durende diavoorstelling met natuurbeelden dan na het kijken naar dia‰Ûªs van stedelijke omgevingen of geometrische figuren (Berto, 2005). ‰Û¢ Amerikaanse studenten komen vaker tot de oplossing van een onopgelost probleem als ze hierover nadenken tijdens een wandeling door een natuurgebied bij een riviertje dan als ze er over nadenken tijdens een wandeling op een rustig parkeerterrein in de stad (Mayer e.a., 2009).

 

Scroll naar boven