advies aanvraag St vrienden van de Roef

Door de veranderde wetgeving betreffende verzorgingshuizen is per augustus 2016 de huurovereenkomst tussen Stichting De Rijnhoven met GroenWest voor verzorgingshuis Nijevelt opgezegd. In het kader hiervan is Stichting Beheer Aanleunflats Vleuten-De Meern, onderdeel van De Rijnhoven, bezig met plannen betreffende de grond en bouw van zorgwoningen op het terrein. Dit betekent dat als deze plannen doorgaan, het dienstencentrum wordt gesloopt en nieuwbouw zal plaatsvinden. Deze plannen maken inbreuk op de continuÌøteit van het gebruik van het Dienstencentrum De Roef. Op het moment van ondertekenen van deze gebruikersovereenkomst hebben de plannen nog geen definitief karakter. Daarom is besloten een contract aan te gaan voor de duur van 1 jaar. Indien er een besluit over nieuwbouw is, zal overleg met Stichting Vrienden van de Roef plaatsvinden over de mogelijkheden in de toekomst.

Scroll naar boven