poule van financieel experts t.b.v. bewonersiniatieven stedelijk netwerk Bewonersinitiatieven van St. Omzien en VCU

Namens het netwerk van bewonersinitiatieven van St. Omzien en de Vrijwilligerscentrale benader ik u.

Tijdens de laatste bijeenkomst gaven meerdere initiatiefnemers aan moeite te hebben met het vinden van een goede penningmeester.

Ik heb vervolgens gebeld met deze drie initiatiefnemers.

Wat me duidelijk werd, is dat de meeste initiatieven weinig moeite hebben met het vinden van een voorzitter, secretaris of algemene bestuursleden. Een penningmeester lukt niet zo snel. Veel mensen durven dit niet goed aan, hebben te weinig kennis etc.

Daartoe heb ik een plan bedacht dat ik graag aan u voorleg om binnen het stedelijk netwerk met de Utrechtse Uitdaging als partner te onderzoeken.

De bovenste drie initiatieven staan hier open voor.

Mijn plan is om een poule van financieel adviseurs samen te stellen, die bijvoorbeeld door BDO/EY e.a. binnen werktijd (in het kader van MBO/MVO) of buiten werktijd (als particulier/vrijwilliger) hun kennis willen inzetten voor bewonersinitiatieven. Aan de adviseur is de keuze of iemand ook echt toetreedt tot het bestuur en officieel penningmeester wordt, of dat iemand alleen enkele keren per jaar wordt ingeroepen voor grotere, overstijgende financiÌÇle vraagstukken. Denk aan jaarrekening, begroting, prognoses, rapportages etc.

Als iemand niet in het bestuur wil of kan, dient het bewonersinitiatief zelf alsnog iemand te vinden die penningmeester wordt.

Maar langzaam (verder) ingewerkt kan worden door de financieel expert. Ook zittende penningmeesters kunnen hun kwaliteiten verder aanscherpen.

Ik denk dat hierdoor twee werelden elkaar kunnen ontmoeten, die elkaar niet zomaar vinden. Wij als netwerkpartners kunnen vraag en aanbod dus bij elkaar brengen.

Daarnaast vind ik het een uitdaging als we voorbeelddocumenten kunnen verzamelen en delen. Denk aan handige formats, waardoor de initiatieven niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Eventueel kunnen we, als daar behoefte aan is, aparte kennisdeelsessies organiseren.

Scroll naar boven