Stichting buurtmobiel

je weet al het een en ander over onze dienstverlening van Buurt Mobiel.

Om goed van start te gaan, moeten wij nog een struikelblok overwinnen: de BTW kwestie.

Hiervoor hebben wij al advies ingewonnen bij de Belastingdienst, Acconavm (vragen 500-700 euro exc BTW) , Sesam Academie (nemen deze vraag niet aan).

We zijn nog niet verder gekomen.

Omdat het ons ontbreekt aan middelen (we hebben middelen maar die zijn strikt geoormerkt voor andere zaken), zijn we via jouw netwerk op zoek naar een BTW specialist die uitspraak kan doen over of wij al dan niet BTW plichtig zijn. Het zou ons enorm verder helpen.

Even ter info: de SIF kan ons ook niet verder helpen.

Uiteraard denken we graag mee over een mogelijke tegenprestatie van onze kant.

Scroll naar boven