persbericht, aankondiging startbijeenkomst

29 september 2014

Aankondiging

Gaat Utrecht ook deze uitdaging aan?

De Utrechtse Uitdaging, is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen. De stichting gaat nu definitief van start met de officiële oprichting op 1 oktober in de trouwzaal van het stadhuis van Utrecht.
Met ondertekening van de officiële documenten gaat ook Utrecht zich scharen in de vele Uitdagingen die Nederland inmiddels kent. De omlijsting van het officiële gedeelte wordt verzorgt door New Dutch Connections, een Utrechtse organisatie die vreemdelingen en Nederlanders samen brengt door middel van empowermenttrajecten, theater en bijzondere events.
Utrechtse Uitdaging matchmaker bij betrokken ondernemen.
De Utrechtse Uitdaging koppelt vragen van maatschappelijke organisaties aan een aanbod van het Utrechtse bedrijfsleven. Het gaat hierbij om verzoeken voor Materialen (spullen), Middelen (geld) of Menskracht (kennis, kunde, extra handen) die door mensen uit het bedrijfsleven, de Matchgroep, worden beoordeeld.
“Elke aanvraag om hulp of ondersteuning vanuit maatschappelijke organisaties wordt door de Matchgroep beoordeeld. Dan volgt de uitdaging om bedrijven te vinden die daadwerkelijk iets met die vraag kunnen en willen doen”, aldus Inge Voorhout, de manager van de Utrechtse Uitdaging. Andersom kan natuurlijk ook: een bedrijf dat maatschappelijk betrokken ondernemerschap wil vormgeven, kan zich melden.
“Dankzij de samenwerking tussen organisaties en bedrijfsleven die we via de Utrechtse Uitdaging stimuleren, helpen we mensen echt vooruit. Zo maken we met elkaar het wonen en leven in Utrecht een beetje leuker en mooier.”

De eerste uitdaging komt van New Dutch Connections ( www.newdutchconnections.nl). NDC is op zoek naar coaches vanuit het bedrijfsleven, die jongeren uit asielzoekerscentra gedurende 3 maanden 2 uur per week willen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. “Ook zoeken wij mensen uit het bedrijfsleven die een interactieve gastles willen verzorgen om de jongeren te inspireren”, aldus Bright Richards van New Dutch Connections.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de ondersteuners van het eerste uur, waaronder het Oranjefonds, Gemeente Utrecht, BAM Utilities, FX Media, Pickkerconsult, Advocatuur Van Haren, Vrijwilligerscentrale Utrecht.

Programma voor deze ochtend
09:00 Opening door Dinant te Brinke, directeur BAM Utiliteitsbouw, lid van het bestuur i.o.;
Doel en werkwijze van de UU door Inge Voorhout, manager UU;
Voorbeelden gerealiseerde matches door Gerda Geurtsen, directeur van de
Nederlandse Uitdaging en bedenker van het concept Uitdaging.
09:30 Officiële ondertekening van de statuten door het bestuur.
09:45 Theatervoorstelling: “As I Left My Fathers House” door New Dutch Connections.
10:15 Napraten, netwerken, matchen van de vragen New Dutch Connections met aanwezigen.
11:00 Afsluiting.

Meer weten over de Utrechtse Uitdaging? Kijk op www.utrechtseuitdaging.nl. Volg de Utrechtse Uitdaging op http://www.twitter.com/uuitdaging of
__________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie
Wilt u aanwezig zijn tijdens de oprichting van de Stichting Utrechtse Uitdaging? U bent hartelijk welkom. Neem hiervoor contact op met de Inge Voorhout, Manager van de Utrechtse Uitdaging. info@utrechtseuitdaging.nl , telefoon 0651644470. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u bij haar terecht.
Op 2 oktober komen persfoto’s van het evenement beschikbaar.

Over de werkwijze van de Utrechtse Uitdaging
Voor de Utrechtse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkvorm die voor de Arnhemse Uitdaging werd ontwikkeld. Het werd een groot succes en is daarom ons voorbeeld.
De formule is simpel, maar sterk: Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Utrechtse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.
Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld als match gezocht.
Het gaat om het uitwisselen van vraag en aanbod, waarbij beurzen gesloten blijven en alle partijen tevreden zijn over de gesloten transacties. Organisaties kunnen beter functioneren en bedrijven geven concreet invulling aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Met het realiseren van matches slaat de Utrechtse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Utrechtse bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Utrechtse Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhoudt zij een Spullenbank en worden andere “banken” nog opgericht.

Home

Over New Dutch Connections
New Dutch Connections wil vreemdelingen en Nederlanders samenbrengen door middel van empowermenttrajecten, theater en bijzondere events. Het doel is de kloof tussen deze groepen te verkleinen, isolatie te doorbreken en bruggen te bouwen door het realiseren van een werkelijk en waardevol contact. Het succesvolle traject Ondernemen in je Eigen Toekomst laat asielzoekersjongeren focussen op hun toekomst en daarin te investeren. Het leert ze stappen zetten en te anticiperen voor op het feit dat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van een verblijfsvergunning om hun toekomst vorm te geven. Zo hebben zij geen verloren tijd, waar hun toekomst ook mag zijn.

Deel het bericht:
"persbericht, aankondiging startbijeenkomst"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Welkom Jos-Tech!

Graag verwelkomen wij Jos Maree van Jos-Tech bij de Club van 100 van de Utrechtse Uitdaging. Jos-Tech is installateur en

Scroll naar boven