Strategische opzet Utrechtse Uitdaging 2020 en verder

28 mei 2020

Beste Uitdagers!

Afgelopen oktober vierde de Utrechtse Uitdaging haar 5e verjaardag. Het was een verjaardag waarin we terugblikten op 5 mooie jaren waarin veel successen zijn geboekt en er mooie initiatieven zijn ontstaan. Het 5 jarig bestaan was ook een moment om stil te staan bij de huidig vorm van de Utrechtse Uitdaging: doen we nog het goede of kunnen we dingen verbeteren? Via deze mail informeren we jullie over het proces dat we als bestuur hebben doorlopen en nemen we jullie mee in onze gedachtespinsels, plannen en ontwikkelingen van de afgelopen maanden die hebben geleid tot de huidige aanscherping van de strategie van de Utrechtse Uitdaging. Hiermee willen we een duidelijke richting aangeven en jullie uitdagen voor de komende jaren.

Strategie
Vorig jaar heeft het bestuur hard gewerkt aan een opzet voor een volgende fase voor de Utrechtse Uitdaging. Wij stelden onszelf een aantal vragen omdat de aanvragen voor matches minder in aantal en minder in grootte van impact werden. Tegelijkertijd zien we het netwerk enorm groeien en zijn we met onze netwerkborrels behoorlijk succesvol. Daarom leek er een toekomst te ontstaan waarbij we de stichting meer projectmatig en professioneler wilden laten ontwikkelen. Extra hulp en subsidie van de gemeente leek ons daar op dat moment een voorwaarde voor. Wij hebben daarom onze visie in een businesscase gevat en zijn daarover in gesprek gegaan met de gemeente. Wij hebben het gesprek geopend met de stelling dat bij de Utrechtse Uitdaging alles gebeurt op echt vrijwillige inzet. Uit onze gesprekken met de Gemeente Utrecht leerden we al snel dat wij uniek zijn binnen het grote aanbod van maatschappelijke organisaties in Utrecht. De Utrechtse Uitdaging weet met weinig middelen heel veel voor elkaar te krijgen en niemand anders in Utrecht doet wat wij doen! Ondanks alle complimenten van de gemeente Utrecht gaven zij aan dat de subsidie gelijk blijft aan wat we gewend zijn.

Programma’s
We hebben gekeken waar we echt goed in zijn, wat er leeft in de stad Utrecht en waar de stad hulp bij nodig kan of moet hebben. De kern van onze activiteiten blijft matchmaking tussen bedrijven die kunnen helpen en organisaties die deze hulp goed kunnen gebruiken in hun werk om Utrecht leefbaarder te maken. Daarom blijft de matchgroep het hart van de Utrechtse Uitdaging en willen we deze door laten groeien. Op basis van de thema’s eenzaamheid, armoede en duurzaamheid worden programma’s en campagnes ontwikkeld. Zo wordt eenzaamheid aangepakt in het programma Tweezaamheid, armoede in het programma Reikdom en ons programma voor duurzaamheid heet Onverwoestbaar. Omdat dit geen onbekende thema’s waren zijn we hiermee gelijk van start gegaan en hebben jullie al kennis gemaakt met initiatieven als een Tweezaamheid-hackathon in Hoog Catharijne. Rondom de thema’s zijn wij onze projectgroepen verder gaan inrichten en al opgezette diensten zullen we zoveel mogelijk hierin opnemen en verder uitbreiden. De spullenbank past bijvoorbeeld heel goed binnen de progamma’s Onverwoestbaar en Reikdom.

Tweezaamheid:
• Samen met U centraal, bestrijden eenzaamheid onder jongeren
• Starten Deel je kracht, buddy systeem tussen inwoners om contact te houden
• Koppelen studenten aan jongeren jeugdzorg
• Directe samenwerking met Axion Continue, maatschappelijke teamuitjes op locaties daar
• Samenwerking Buddy to Buddy, koppelen buddy’s aan vluchtelingen
• Samenwerking Welkom in Utrecht, ondersteuning nieuwkomers
• Flower4business , workshops in buurthuizen met bloemen

Reikdom:
• Voedsel vanuit horeca naar voedselbanken
• Direct samenwerking met De Tussenvoorziening
• Samenwerking met de Nederlandse Schuldhulp route
• Inzamelen en schonen laptops en computers ism St Leergeld
• Koks koken voor Utrecht

Onverwoestbaar:
• De spullenbank, hergebruik kantoormeubilair bedrijven
• Inzameling laptops en schonen voor gebruik stichtingen en verenigingen
Naast de werkgroepen voor de programma’s Tweezaamheid, Reikdom en Onverwoestbaar zijn
er werkgroepen met specifieke opdrachten.

Communicatie
We zijn echt heel trots op de mooie projecten die tot stand komen en op ons netwerk van bedrijven die
zich die al meer dan 5 jaar lang vrijwillig inzetten. We zien dat we met ons netwerk prachtige projecten
kunnen opzetten. In 2019 konden wij bemiddelen in meer dan 200 matches tussen bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties met een totale maatschappelijke waarde van bijna een half miljoen
euro! Jut in deze tijd, waarin een crisis overal om zich heen grijpt, zijn onze thema’s armoede en
eenzaamheid erg belangrijk. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de samenwerking met de
vrijwilligerscentrale Utrecht en de UU waarin we samenwerken met Creative Valley om lekkere
gerechten aan hulpbehoevenden te kunnen geven. Als Utrechtse Uitdaging weten we met heel weinig
middelen veel te bereiken. We weten alleen soms nog niet zo goed hoe we onze impact kunnen laten
zien. Het vieren van onze successen wordt wel steeds belangrijker. Als we dit beter voor elkaar krijgen
kunnen we meer bedrijven aan ons verbinden en makkelijker aanspraak maken op subsidies en
daarmee onze impact op de stad nog verder uitbreiden. Hiermee gaat de werkgroep Communicatie
aan de slag door verhalen van onze matches op te halen onze aanwezigheid op LinkedIN te
vergroten, onze website verder te verbeteren en meer aansluiting te vinden bij lokale media.

Funding
De financiële middelen die wij nodig hebben voor het draaien van deze programma’s verkrijgen wij
langs verschillende wegen. De gemeente heeft aanvankelijk aangegeven onze structurele subsidie
(nog) niet te verhogen maar wil wel meewerken aan aanvragen voor ander subsidie potjes op basis
van programma’s en projecten. Daarnaast denken wij dat er nog veel te winnen valt in ons bedrijven
netwerk. Daarom gaan wij vol inzetten op het aan ons verbinden van bedrijven middels verschillende
sponsorpakketten en het laten adopteren van programma’s. Hierbij lijkt de social-return verplichting
die veel bedrijven hebben een mooie kans. Ook vragen wij per programma subsidies aan bij
verschillende organisaties. Zo hebben wij vorige week van het Oranjefonds € 10.000,= toegezegd
gekregen voor ons programma Reikdom!

Netwerkborrel
De Uitdaging is het leukste ondernemersnetwerk op het gebied van Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen. Niet praten maar doen! Behalve het verbinden van vraag en aanbod initieert de
Utrechtse Uitdaging daarom ook bijeenkomsten voor betrokken en geïnteresseerde bedrijven. Deze
netwerkevenementen zijn bedoeld om ons netwerk verder te laten groeten en bedrijven en initiatieven
met elkaar in contact te laten komen, zodat ze elkaar verder kunnen helpen. Elke keer bieden wij een
aantal initiatieven de mogelijkheid ter plekke matches te maken. Tot nu toe hebben we vier zeer
succesvolle borrels georganiseerd in Grand Hotel Karel V , bij FC Utrecht, in de werkspoorkathedraal
en bij Creative Valley. Zodra de ontwikkelingen rondom het Corona virus het weer toelaat gaan wij
verder met het neerzetten van deze events.

Help!
Hiervoor zijn we nu vooral op zoek naar mensen die ons, gratis en voor nix, professioneel verder
kunnen helpen met;
• Social media story-telling en content creatie
• Persberichten en mediamanagement
• Fondsenwerving en acquisitie
• Subsidieaanvragen

Als jij iemand bent of kent die een bijdrage kan en wil leveren aan deze vragen of een van de andere
werkgroepen, horen wij dat graag.

Wij gaan ervoor, in 2020 pakken we door!
Met gepaste trots en vriendelijke groet,
Het bestuur van de Utrechtse Uitdaging,
Erik Ferweda, Voorzitter & Inge Voorhout, Manager Utrechtse Uitdaging en Directeur Nederlandse
Uitdaging
———————————————————————————————————–

Deel het bericht:
"Strategische opzet Utrechtse Uitdaging 2020 en verder"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Welkom Jos-Tech!

Graag verwelkomen wij Jos Maree van Jos-Tech bij de Club van 100 van de Utrechtse Uitdaging. Jos-Tech is installateur en

Scroll naar boven