Utrecht opent Deuren voor ongekend talent!

2 oktober 2016

In de week van 21 november gaat de campagne starten: Utrecht opent deuren voor ongekend talent.

Utrecht opent deuren voor ongekend Talent
Passende werkplekken voor statushouders en 50plussers
Een levend vraagstuk in de stad Utrecht is de begeleiding en matching van statushouders naar passende stage- en werkervaringsplekken. Zowel bij de Utrechtse Uitdagingen, gemeente Utrecht en de Social Impact Factory komen vragen rondom dit thema binnen, een kans om onze kracht voor dit vraagstuk in te zetten. We willen de bedrijven, maar ook stichtingen en verenigingen en andere organisaties uitdagen om passende plekken voor statushouders te creëren. Ontmoeting geeft kansen op integratie!
Een vergelijkbaar vraagstuk geldt voor 50plussers in Utrecht. Ook voor deze groep willen wij ons inzetten en zijn we op zoek naar werkervaringsplekken.
Wij dagen bedrijven uit om:
 In de week van 21 t/m 25 november een rondleiding te verzorgen in hun bedrijf van 1,5 uur in de ochtend of middag. Deze rondleiding is toegankelijk voor zowel asielzoekers, statushouders en 50plussers.
 Een stagemogelijkheid aan te bieden, de duur kan variëren van 1 dag tot langere tijd, aan statushouders.
 Een werk-ervaringsplek aan te bieden, een werkplek voor statushouders en 50plussers met begeleiding en ruimte voor ontwikkeling voor enkele maanden.
 Tijdens ons evenement op 23 november aanwezig te zijn en kennis te maken met statushouders en 50plussers die zichzelf zullen voorstellen tijdens het event met oog op mogelijke matches.
Sta je open voor een van de bovenstaande opties? Jullie aanbod ontvangen we graag in het bijgeleverde format!
Mensen aan de zijlijn hebben een stem en doen mee: 100 matches!
Statushouders en 50plussers die buiten spel staan en niet mee kunnen doen, maar dat wel willen! Deze mensen brengen we samen met bedrijven, sociaal ondernemingen en andere organisaties. Gedurende deze ontmoetingen komen beide partijen met elkaar in contact en gesprek. Ons doel is 100 matches te realiseren die leiden tot stageplekken en werkervaringsplaatsen.
De mensen die op deze manier in een organisatie binnenkomen, ervaren hoe het is om bij te dragen aan de samenleving en samen te werken. Dat zal velen een impuls geven tot verdere ontwikkeling en grotere (zelf) waardering. De bedrijven en organisaties die hieraan meewerken, maken verantwoord gebruik van onbenut talent en geven op een waardevolle manier inhoud aan maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen.
De ontmoeting tussen de statushouders en 50plusser en mogelijke werkgevers organiseren we op 23 november op het matching evenement. Tijdens dit evenement kunnen kandidaten zich voorstellen, kunnen werkgevers kennismaken met de kandidaten en zullen er hopelijk veel mooie matches ontstaan!
De Utrechtse Uitdaging
De Utrechtse Uitdaging verbindt maatschappelijke instellingen, culturele organisaties, onderwijs en het bedrijfsleven in Utrecht met elkaar om de samenleving te versterken en een positieve invloed op de leef kwaliteit van alle mensen in die samenleving uit te oefenen.
De Utrechtse Uitdaging bemiddelt tussen vraag en aanbod op het gebied van spullen, materialen, kennis, kunde en menskracht. Hiermee helpen we bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen en invulling te geven aan hun rol in de participatiesamenleving.
Social Impact Factory
De Social Impact Factory is het platform waar gevestigde organisaties uit het gehele land, sociaal ondernemers uit de stad en initiatieven uit de wijk samen ondernemende en innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.
De Social Impact Factory koppelt bedrijven en initiatieven op een effectieve manier aan elkaar rondom een maatschappelijk vraagstuk. We zorgen voor versnelling en slagkracht en helpen bij het bedenken van ondernemende oplossingen voor zo’n vraagstuk. We zijn de kwartiermaker die de verschillende werelden bij elkaar brengt en de vertaalslag maakt om te komen tot concrete actie.

Deel het bericht:
"Utrecht opent Deuren voor ongekend talent!"
eenvoudig via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zoek

Het laatste nieuws

Welkom Jos-Tech!

Graag verwelkomen wij Jos Maree van Jos-Tech bij de Club van 100 van de Utrechtse Uitdaging. Jos-Tech is installateur en

Scroll naar boven