wij zoeken voor een asielzoeker/inburgeraar een computer/laptop

Vraag van Burennetwerkutrechtzuid in Utrecht

wij zoeken voor een asielzoeker/inburgeraar een computer/laptop

Wij hebben in Lunetten een www.Burennetwerkutrechtzuid.nl waarbij wij kwetsbare, oudere en andere buurtbewoners via onze burennetwerk proberen te helpen, samen met de professionals inde buurt (Buurtteam, Lister, gezondheidscentrum, Dock).
We komen daarbij ook veel asielzoekers tegen, die we vaak kunnen helpen.

Nu zijn we dus op zoek naar een computer/laptop die dringend nodig is om inburgering mogelijk te maken. We hebben al iemand die hem wil helpen, met taal en administratie.

Tegenprestatie is dat wij als vrijwilligers ons, zonder tegenprestatie, in willen zetten om mensen in Lunetten te helpen (Ook in Hoograven waar ook een paar matchmakers zijn). Wijzelf zijn met twee matchmakers, en we hebben wel 50 buurtbewoners als helpers in ons bestand.

Scroll naar boven