Exact expert

STIL is een stichting met een relatief klein budget, maar behoorlijk complexe geldstromen. Financiën zijn altijd een ondergeschoven kindje geweest. Ruim 20 jaar werd de administratie volledig in Excel gedaan. Maar het groeien van het budget en de toenemende complexiteit is besloten over te stappen op het boekhoudpakket exact online. Hiermee werken we sinds eind 2018 op proef en sinds 1-1-2019 officieel. Nu we voor het eerst de jaarrekening moeten genereren op basis van exact, merken we dat er veel te winnen valt wat betreft de inrichting. Het ontbreekt ons echter aan de expertise dit op adequate wijze te doen.
Wij zijn daarom op zoek naar een Exact expert die ons kan helpen het programma optimaal in te richten.

Scroll naar boven